گیاهان دارویی

نمایش 1–20 از 42 نتیجه

آويشن برگ خشک شيرازی

70,000 تومان280,000 تومان

آويشن برگ خشک شيرازی

70,000 تومان280,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه ها

ارگانو اصل بایارا

35,000 تومان350,000 تومان

ارگانو اصل بایارا

35,000 تومان350,000 تومان

ارجاع به صفحه اصلیhttp://roustae.com/

35,000 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه ها

اسطوخودوس (لاوندر )

87,500 تومان350,000 تومان

اسطوخودوس (لاوندر )

87,500 تومان350,000 تومان

87,500 تومان350,000 تومانانتخاب گزینه ها

بابونه زردشیرین

2,500 تومان10,000 تومان

بابونه زردشیرین

2,500 تومان10,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

2,500 تومان10,000 تومانانتخاب گزینه ها

بابونه سفيد کله گاوی

2,500 تومان10,000 تومان

بابونه سفيد کله گاوی

2,500 تومان10,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

2,500 تومان10,000 تومانانتخاب گزینه ها

بادیان ستاره ای (کشمیری)

120,000 تومان480,000 تومان

بادیان ستاره ای (کشمیری)

120,000 تومان480,000 تومان

باديان ستاره ای

در انبار موجود نمی باشد

120,000 تومان480,000 تومانانتخاب گزینه ها

برگ بو

75,000 تومان300,000 تومان

برگ بو

75,000 تومان300,000 تومان

75,000 تومان300,000 تومانانتخاب گزینه ها

برگ سنا

70,000 تومان280,000 تومان

برگ سنا

70,000 تومان280,000 تومان

70,000 تومان280,000 تومانانتخاب گزینه ها

به ليمو

2,500 تومان10,000 تومان

به ليمو

2,500 تومان10,000 تومان

به ليمو
تقويت قلب
ارامش بخش
كاهش و مرتب كردن ضربان قلب

در انبار موجود نمی باشد

2,500 تومان10,000 تومانانتخاب گزینه ها

پر گل محمدی

30,000 تومان

ارجاع به صفحه اصلیhttp://roustae.com/

پودر زنجبيل هندی

42,000 تومان168,000 تومان

پودر زنجبيل هندی

42,000 تومان168,000 تومان

زنجبیل زنجفیل

طبع گرم

محصول هند

42,000 تومان168,000 تومانانتخاب گزینه ها

پودر گلپر

50,000 تومان200,000 تومان

پودر گلپر

50,000 تومان200,000 تومان

50,000 تومان200,000 تومانانتخاب گزینه ها

پودر نارگيل

30,000 تومان120,000 تومان

پودر نارگيل

30,000 تومان120,000 تومان

30,000 تومان120,000 تومانانتخاب گزینه ها

پونه كوهی

2,500 تومان10,000 تومان

پونه كوهی

2,500 تومان10,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

2,500 تومان10,000 تومانانتخاب گزینه ها

تخم شربتي درشت( تخم ريحان)

37,000 تومان148,000 تومان

تخم شربتي درشت( تخم ريحان)

37,000 تومان148,000 تومان

37,000 تومان148,000 تومانانتخاب گزینه ها

تخم شربتی ريز(اصل)

42,000 تومان168,000 تومان

تخم شربتی ريز(اصل)

42,000 تومان168,000 تومان

42,000 تومان168,000 تومانانتخاب گزینه ها

تخم کتان قهوه ای

13,750 تومان55,000 تومان

تخم کتان قهوه ای

13,750 تومان55,000 تومان

13,750 تومان55,000 تومانانتخاب گزینه ها

جين سينگ سفيد

185,000 تومان1,800,000 تومان

جين سينگ سفيد

185,000 تومان1,800,000 تومان

185,000 تومان1,800,000 تومانانتخاب گزینه ها

جين سينگ سفید کره ای

450,000 تومان1,800,000 تومان

جين سينگ سفید کره ای

450,000 تومان1,800,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

450,000 تومان1,800,000 تومانانتخاب گزینه ها