کشمش و مویز

مشاهده همه 10 نتیجه

كشمش آونگی

13,750 تومان55,000 تومان

كشمش آونگی

13,750 تومان55,000 تومان

كشمش آونگي

محصول ايران شهر تاكستان قزوين
آفتاب خشك
بدون روغن و مواد افزودني
دستچين و كاملا درشت

13,750 تومان55,000 تومانانتخاب گزینه ها

كشمش پلويي آفتاب خشک

15,000 تومان60,000 تومان

كشمش پلويي آفتاب خشک

15,000 تومان60,000 تومان

کشمش پلویی شسته شده مخصوص آجیل روستایی افتاب خشک شسته شده بدون دم و چوب مخصوص پلو وماست و خیار وجایگزین مناسب

15,000 تومان60,000 تومانانتخاب گزینه ها

كشمش دم دار( اونگي)

13,750 تومان55,000 تومان

كشمش دم دار( اونگي)

13,750 تومان55,000 تومان

محصول تاكستان قزوين ( افتاب خشك) محصولات ارگانیک روستایی

13,750 تومان55,000 تومانانتخاب گزینه ها

كشمش سبز لوکس

30,000 تومان120,000 تومان

كشمش سبز لوکس

30,000 تومان120,000 تومان

كشمش سبز

30,000 تومان120,000 تومانانتخاب گزینه ها

کشمش پلویی طلایی

16,250 تومان65,000 تومان

کشمش پلویی طلایی

16,250 تومان65,000 تومان

16,250 تومان65,000 تومانانتخاب گزینه ها

مويز سیاه بدون هسته

40,000 تومان160,000 تومان

مويز سیاه بدون هسته

40,000 تومان160,000 تومان

40,000 تومان160,000 تومانانتخاب گزینه ها

مويز شاهانی خیلی درشت(بدون هسته )

55,000 تومان220,000 تومان

مويز شاهانی خیلی درشت(بدون هسته )

55,000 تومان220,000 تومان

مويز شاهاني

سايه خشك
دستچين
كاملا درشت واعلاء

55,000 تومان220,000 تومانانتخاب گزینه ها

مويز فخری هسته دار

22,000 تومان88,000 تومان

مويز فخری هسته دار

22,000 تومان88,000 تومان

مويز فخري
هسته دار

22,000 تومان88,000 تومانانتخاب گزینه ها

مویز بدون هسته( افتاب خشک)

45,000 تومان180,000 تومان

مویز بدون هسته( افتاب خشک)

45,000 تومان180,000 تومان

بدون هسته
محصول ايران شهر شيراز
آفتاب خشک
بدون نگهدارنده
طبع گرم
جايگزين مناسب قند
مخصوص ديابتی ها

45,000 تومان180,000 تومانانتخاب گزینه ها

مویز سیاه با هسته

16,250 تومان65,000 تومان

مویز سیاه با هسته

16,250 تومان65,000 تومان

16,250 تومان65,000 تومانانتخاب گزینه ها