خشکبار

مشاهده همه 4 نتیجه

انجير ريز استهبان شيراز

28,750 تومان115,000 تومان

انجير ريز استهبان شيراز

28,750 تومان115,000 تومان

انجير ريز استهبان شيراز ارجاع به صفحه اصلیhttp://roustae.com/

28,750 تومان115,000 تومانانتخاب گزینه ها

انجير كرمانشاهی محصول شهر پاوه

42,000 تومان168,000 تومان

انجير كرمانشاهی محصول شهر پاوه

42,000 تومان168,000 تومان

انجير كرمانشاهی محصول شهر پاوه محصولات ارگانیک روستایی ارجاع به صفحه اصلیhttp://roustae.com/

42,000 تومان168,000 تومانانتخاب گزینه ها

عناب دستچين

34,500 تومان138,000 تومان

عناب دستچين

34,500 تومان138,000 تومان

این محصول به صورت کاملا دیم تولید شده و در تولید ان از هیچ گونه کود شیمیایی استفاده نشده است و حالت

34,500 تومان138,000 تومانانتخاب گزینه ها

عناب سایز متوسط

33,750 تومان135,000 تومان

عناب سایز متوسط

33,750 تومان135,000 تومان

33,750 تومان135,000 تومانانتخاب گزینه ها